Vị trí quảng cáo


Xem demo trên trang chủ Xem demo trên diễn đàn Xem demo trong bài viết
Bảng báo giá
STT Vị trí Kích thước (pixel) 1 tháng 3 tháng
1

Đầu trang chủ (1)

728x90 100.000 200.000
2

Đầu trang chủ (2)

970x90 80.000 160.000
3 Cột phải trang chủ 354x354 40.000 80.000
4 Cuối trang chủ 935x130 50.000 100.000
5 Đầu diễn đàn 728x90 100.000 200.000
6 Cột phải diễn đàn (Trượt) 345x580 80.000 160.000
7 Trong bài viết 728x90 50.000 100.000
Liên hệ
 Hoặc gửi mail về địa chỉ: ads@forumgiaitri.net | contact@forumgiaitri.net
Đối tác của Forum Giải Trí